نوآوران شیمی

نوآوران شیمی ساوه

شرکت نوآوران شیمی ساوه در زمینه ی تولید کلسیم کلراید ، اسید کلریدریک بی رنگ ، سولفات سدیم
و سنگترش با کیفیت بالا و با فن آوری نوین توسط مهندسین و مدیران با تجربه طراحی،تاسیس و راه اندازی گردید.

نوآوران شیمی

نوآوران شیمی ساوه

شرکت نوآوران شیمی ساوه در زمینه ی تولید کلسیم کلراید ، اسید کلریدریک بی رنگ ، سولفات سدیم
و سنگترش با کیفیت بالا و با فن آوری نوین توسط مهندسین و مدیران با تجربه طراحی،تاسیس و راه اندازی گردید.

نوآوران شیمی

نوآوران شیمی ساوه

شرکت نوآوران شیمی ساوه در زمینه ی تولید کلسیم کلراید ، اسید کلریدریک بی رنگ ، سولفات سدیم
و سنگترش با کیفیت بالا و با فن آوری نوین توسط مهندسین و مدیران با تجربه طراحی،تاسیس و راه اندازی گردید.

شرکت نوآوران شیمی ساوه

در مهر ماه سال 1386 به منظور توسعه در ظرفیت تولید کشور در زمینه ی  تولید کلسیم کلراید ، اسید کلریدریک بی رنگ ، سولفات سدیم و سنگترش با کیفیت بالا و با فن آوری نوین توسط مهندسین و مدیران با تجربه طراحی،تاسیس و راه اندازی گردید.

کلسیم کلراید

کلسیم کلراید یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد شیمیایی معدنی محسوب میشود که در صنایع حفاری( به عنوان گل حفاری) شیمیایی، غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارد .

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک یک ماده ی شیمیایی معدنی بسیار مهم است که کاربردهای فراوانی دارد

سولفات سدیم - سنگ ترش

این ماده در تولید مواد شوینده و تهیه خمیر کاغذ کاربرد دارد. معمولا در طبیعت به شکل دکاهیدارت یافت می‌شود.

کلسیم کلراید

موارد کاربرد محصولات نوآوران شیمی

کاربردهای کلسیم کلراید در صنایع نفت می باشد

کلسیم کلراید
کلسیم کلرایدکاربرد

کاربرد اسیدکلریدریک در صنایع پتروشیمی

اسید کلریدریک
اسید کلریدریککاربرد

کاربرد سولفات سدیم در صنایع می باشد

سولفات سدیم
سولفات سدیمکاربرد